Articles tagged with: epal

Palety Euro

Paleta to płaska, najczęściej drewniana konstrukcja, służąca do transportu towarów.

Palety stosowane są jako sztywne podłoże, na którym można układać drobniejsze opakowania i transportować je w większej ilości. Zaprojektowane są tak, aby można było łatwo podnosić je za pomocą wózków widłowych. Wymiary palet zostały ustandaryzowane. Środki transportu oraz pomieszczenia magazynowe dostosowane są w większości do umieszczania w nich określonych typów palet. Najbardziej rozpowszechniona w Europie jest tak zwana „europaleta”, oznaczana z boku napisem „(EUR)”. Waga ok: 25kg. Europaleta została stworzona po raz pierwszy w 1950 roku przez szwedzki koncern BT Industries, jako uniwersalna paleta pasująca do wszystkich rodzajów wózków widłowych. Dodatkowo stosuje się czasami tak zwane „nadstawki paletowe”, drewniane, szczelne obudowy, osłaniające z boków i z góry towar ułożony na palecie. Spotyka się również tak zwane „skrzyniopalety”, wykonane z tworzyw sztucznych lub aluminium, które oprócz sztywnego spodu mają również ściany i klapę zamykającą od góry. Istnieją nawet ich wersje izotermiczne, zapewniające utrzymanie określonej temperatury we wnętrzu.
Palety EURO może produkować i naprawiać każda firma, która posiada licencję EPAL i nie tylko, również koleje narodowe wielu krajów Europy posiadają licencje na produkcje palet EUR, na przykład MAV, CD i inne. Naprawianą paletę można poznać po charakterystycznym gwoździu naprawczym z symbolem EPAL…. ale nie koniecznie. jeżeli paleta jest naprawiana w kraju gdzie licencja jest wydawana przez kolej narodową to stosuje się zasady tej kolei. Każda paleta, która jest naprawiana przez firmę bez licencji, lub ma widoczne uszkodzenia, traktowana jest jako nie EURO – (jednorazowe, uszkodzone, inne). Palety wyprodukowane przez PKP Cargo są traktowane jako EURO, ale tylko egzemplarze wyprodukowane przed 1 maja 2004 r. Po tym czasie firma ta nie posiadała już licencji.

W dokumentach spedycyjnych i magazynowych paletę EURO określa się jako EUR. Palety typu MAV są traktowane jako EURO, gdyż produkująca je firma posiada licencję. Wszystkie palety EPAL mają stosowny znaczek EPAL na lewym bądź środkowym wsporniku, z wyjątkiem palet włoskiej produkcji z okresu od 01.03.1999 r. do 30.06.2000 r. – na paletach z tego okresu nie ma znaczka EPAL. Palety czyste, ładne, „jak nowe” kwalifikuje się jako I gatunek. Palety zabrudzone, z widocznymi śladami zużycia to II gatunek.

EPAL – Polski Komitet Narodowy

Ogólnopolski Związek Pracodawców Producentów Europalet powstał w 1999 roku jako Polski Komitet Narodowy EPAL członek międzynarodowej organizacji paletowej European Pallet Association.
EPAL skupia producentów palet EUR oraz firmy zajmujące się naprawą palet.
Działa w oparciu o normy i standardy paletowe obowiązujące w krajach Unii Europejskiej – Karta UIC 435-2, 435-3 oraz 435-4
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług EPAL współpracuje z organizacją audytorską SGS a także z organizacjami logistycznymi oraz z kluczowymi przedsiębiorstwami.
Globalne, ekonomiczne i strukturalne zmiany zawsze formułują nowe wyzwania dla logistyki. W nawiązaniu do tych zmian, Polski Komitet Narodowy EPAL służy wszystkich uczestnikom procesu obrotu paletami EUR w zakresie utrzymywania standardu palet EUR poprzez systematyczne kontrole zrzeszonych w organizacji producentów palet oraz poprzez organizowanie szkoleń i wymianę doświadczeń wszystkich zainteresowanych uczestników systemu. Swoją działalność Polski Komitet Narodowy EPAL prowadzi w ścisłej współpracy z uznanymi organizacjami logistycznymi.

Oznaczenia

Palety EUR są produktem markowym
Prawidłowe oznaczenia powinny zawierać:

   Oznaczenie kolei bądź EPAL w owalu na lewym wsporniku (czytelny przynajmniej jeden z dwóch)
   Znak EUR w owalu na prawym wsporniku (czytelny przynajmniej jeden z dwóch)
   Klamra na środkowym wsporniku (bezwzględnie dla nowych palet)
   Gwóźdź naprawczy na środkowym wsporniku (dla palet przesortowanych lub naprawianych potwierdza autentyczność palety oraz zachowanie wymaganych parametrów)

foto

Czarna klamra I poziom kontroli

foto

Żółta klamra II poziom kontroli - samokontrola

foto

foto

foto

Datowanie

Każda paleta EUR na środkowym wsporniku posiadać musi numer licencji producenta, rok i miesiąc produkcji.

Numer licencji – oznaczenie trzycyfrowe.
Rok produkcji – oznaczenie jednocyfrowe.
Miesiąc produkcji – oznaczenie dwucyfrowe.

oznaczenia