Rodzaje palet

 • paleta 600×800 (różnego rodzaju)
 • paleta 800×1200 (udźwig do 600 kg)
 • paleta 800×1200 (udźwig do 1000kg)
 • paleta 800×1200 (typu euro, udźwig do 1500kg)
 • paleta 1000×1200 (udźwig do 600 kg)
 • paleta 1000×1200 (udźwig do 1200 kg)
 • paleta 800×1200 (EPAL, EUR jasna)
 • paleta 800×1200 (EPAL,EUR ciemna)
 • paleta 800×1450 (udźwig do 800kg)
 • paleta 1200×1200 (udźwig do 1000 kg)
 • nadstawki paletowe 800×1200
 • palety niestandardowe na życzenie klienta

Ocena palet – uszkodzone dopuszczalne

Firma F.H.U.P MARCIN BONAR zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie opakowań oraz palet drewnianych.
Nasza oferta obejmuje naprawdę, produkcję, skup, sprzedaż oraz wymianę palet standardowych i nietypowych oraz
nadstawek. Skupujemy palety używane uszkodzone i całe, zamieniamy palety uszkodzone na całe, naprawiamy palety
i nadstawki.
W tej kategorii prezentujemy uszkodzenia, które nie dyskwalifikują palet z dalszego obrotu w systemie paletowym.

foto

Palety, które ściemniały na skutek naturalnego procesu starzenia się drewna oraz wskutek działalności słońca i deszczu, dopuszcza się do użytku.

Do użytku dopuszczone też zostać mogą palety nieposiadające oznaczeń na środkowym wsporniku, o ile był one wymieniony, a naprawa została poświadczona tzw. gwoździem naprawczym (certyfikującym). Wymienione wsporniki lewe mają cechę EPAL z czarną kropką (także dla palet z poza systemu EPAL, np. CD, MAV, QBB).

Pęknięcia desek, o ile krawędzie pęknięcia nie rozchodzą się, nie stanowią przeszkody w dalszym użytkowaniu palety.Tego rodzaju palety dopuszcza się do użytkowania.

Dopuszczane do użytku są także palety posiadające odłupania desek skrajnych. Warunkiem jest, aby głębokość
odłupania nie przekraczała 2 centymetrów i nie było widocznych więcej niż jeden gwóźdź.

Dopuszcza się użytkowanie palet posiadających niewielką oblinę bez kory (widok jak na zdjęciu).

Można dopuścić do użytku palety posiadające pęknięcia wsporników, pod warunkiem, że nie jest widoczny żaden
gwóźdź.

Można użytkować palety, w których oznakowanie wspornika jest uszkodzone lub nierozpoznawalne, pod warunkiem,
że analogiczny wspornik po drugiej stronie pozwala na rozpoznanie oznakowania (jest oznaczony w sposób widoczny i prawidłowy).

Jeżeli w palecie występuje pęknięcie wzdłużnicy środkowej, to taką paletę można dopuścić do użytku, o ile wzdłużnica nadal całą swą powierzchnią opiera się na wspornikach środkowych.

Podsumowując, dopuszcza się do użytku palety:
- ściemniałe,
- naprawiane,
- z pękniętymi deskami,
- z odłupaniem,
- z obliną,
- z pękniętym wspornikiem,
- z niewyraźnym lub nieoznakowanym wspornikiem,
- z pękniętą wzdłużnicą.

 

Gwoździe

Gwoździe stosowane przy paletach EUR muszą być licencjonowane
foto

Specjalne oznaczenie na główce gwoździa


fotofoto
Prawidłowe ułożenie gwoździ musi być regularnie powtarzalne.

Wymiary

foto
Paleta EUR posiadać powinna odpowiednio zachowane wymiary zewnętrzne oraz odpowiednią grubość poszczególnych desek.
foto

1. Deska dolna skrajna 2szt. 1200 x 100 x 22
2. Deska górna skrajna 2szt. 1200 x 145 x 22
3. Deska dolna środkowa 1szt. 1200 x 145 x 22
4. Wzdłużnica 3szt. 800 x 145 x 22
5. Deska górna środkowa 1szt. 1200 x 145 x 22
6. Deska górna pośrednia 2szt. 1200 x 100 x 22
7. Wspornik zewnętrzny 6szt. 145 x 100 x 78
8. Wspornik środkowy 3szt. 145 x 145 x 78

ISPM 15

Od początku 2010 roku, każda nowa paleta wyprodukowana w gwarantowanym systemie jakości EPAL
musi zostać poddana obróbce fitosanitarnej ISPM 15 IPPC.

Potwierdzeniem wykonania obróbki fitosanitarnej jest umieszczenie stosownego znaku na środkowym wsporniku.
Palety wyprodukowane przed datą 1 stycznia 2010 nie posiadające oznaczeń dot. obróbki fitosanitarnej ISPM15
są zaliczane do palet EUR o ile spełniają wszystkie inne kryteria przewidziane dla palet EUR.
foto
Wraz z dniem 1 września 2010 roku zmieniono oznaczenia dot. przeprowadzonej obróbki fitosanitarnej
foto
Objasnienia:

   Znak musi być trwały (nie przenośny), czytelny w kolorze innym niż czerwony lub pomarańczowy, umieszczony w widocznym miejscu na przeciwległych bokach.
   PL – Polska.
   AA – Województwo.
   BBB – Numer firmy w Krajowym Rejestrze Firm spełniających warunki do znakowania swych wyrobów z drewna znakiem HT (obróbka termiczna – Heat Treatment).

Oznaczenia

Palety EUR są produktem markowym
Prawidłowe oznaczenia powinny zawierać:

   Oznaczenie kolei bądź EPAL w owalu na lewym wsporniku (czytelny przynajmniej jeden z dwóch)
   Znak EUR w owalu na prawym wsporniku (czytelny przynajmniej jeden z dwóch)
   Klamra na środkowym wsporniku (bezwzględnie dla nowych palet)
   Gwóźdź naprawczy na środkowym wsporniku (dla palet przesortowanych lub naprawianych potwierdza autentyczność palety oraz zachowanie wymaganych parametrów)

foto

Czarna klamra I poziom kontroli

foto

Żółta klamra II poziom kontroli - samokontrola

foto

foto

foto

Datowanie

Każda paleta EUR na środkowym wsporniku posiadać musi numer licencji producenta, rok i miesiąc produkcji.

Numer licencji – oznaczenie trzycyfrowe.
Rok produkcji – oznaczenie jednocyfrowe.
Miesiąc produkcji – oznaczenie dwucyfrowe.

oznaczenia