Articles tagged with: IPPC

ISPM 15

Od początku 2010 roku, każda nowa paleta wyprodukowana w gwarantowanym systemie jakości EPAL
musi zostać poddana obróbce fitosanitarnej ISPM 15 IPPC.

Potwierdzeniem wykonania obróbki fitosanitarnej jest umieszczenie stosownego znaku na środkowym wsporniku.
Palety wyprodukowane przed datą 1 stycznia 2010 nie posiadające oznaczeń dot. obróbki fitosanitarnej ISPM15
są zaliczane do palet EUR o ile spełniają wszystkie inne kryteria przewidziane dla palet EUR.
foto
Wraz z dniem 1 września 2010 roku zmieniono oznaczenia dot. przeprowadzonej obróbki fitosanitarnej
foto
Objasnienia:

   Znak musi być trwały (nie przenośny), czytelny w kolorze innym niż czerwony lub pomarańczowy, umieszczony w widocznym miejscu na przeciwległych bokach.
   PL – Polska.
   AA – Województwo.
   BBB – Numer firmy w Krajowym Rejestrze Firm spełniających warunki do znakowania swych wyrobów z drewna znakiem HT (obróbka termiczna – Heat Treatment).