Articles tagged with: palety eur

Palety EUR po naprawie

Są specjalne oznaczenia palet po naprawie np. wypalona kropka, gwóźdź naprawczy. Na każdym etapie obrotu palety EUR dopuszcza się ich naprawę dokonywaną jedynie przez legalne, certyfikowane firmy.
Możliwe jest także dokonywanie legalizacji palet EUR pod warunkiem, iż palety te mają zachowane wymiary palet EUR oraz jeśli są w doskonałym stanie technicznym, który umożliwia przechowywanie na nich ładunków zgodnie z właściwymi normami.

Legalizacją palet EUR zajmować się mogą jedynie wyspecjalizowane firmy, które posiadają specjalną, odrębną licencje PKN EPAL a wykonanie legalizacji potwierdzają specjalnym, certyfikowanym gwoździem.

Palety EUR po naprawie dokonanej przez wyspecjalizowane i autoryzowane firmy posiadające odrębne licencje PKN Epal, certyfikowane są specjalnym gwoździem naprawczym na środkowym wsporniku. W przypadku wymiany wsporników, nowe wyglądają następująco:

foto

lewy wspornik po wymianie Oznaczenie EPAL w owalu wraz z kropką w prawej, dolnej części wspornika.


foto

prawy wspornik po wymianie Oznaczenie EUR w owalu wraz z kropką w prawej, dolnej części wspornika.


foto

środkowy wspornik po wymianie Brak oznaczeń, ale obligatoryjny gwóźdź certyfikujący wbity w środku wspornika.