Palety EUR są produktem markowym
Prawidłowe oznaczenia powinny zawierać:

   Oznaczenie kolei bądź EPAL w owalu na lewym wsporniku (czytelny przynajmniej jeden z dwóch)
   Znak EUR w owalu na prawym wsporniku (czytelny przynajmniej jeden z dwóch)
   Klamra na środkowym wsporniku (bezwzględnie dla nowych palet)
   Gwóźdź naprawczy na środkowym wsporniku (dla palet przesortowanych lub naprawianych potwierdza autentyczność palety oraz zachowanie wymaganych parametrów)

foto

Czarna klamra I poziom kontroli

foto

Żółta klamra II poziom kontroli - samokontrola

foto

foto

foto