Rodzaje palet

 • paleta 600×800 (różnego rodzaju)
 • paleta 800×1200 (udźwig do 600 kg)
 • paleta 800×1200 (udźwig do 1000kg)
 • paleta 800×1200 (typu euro, udźwig do 1500kg)
 • paleta 1000×1200 (udźwig do 600 kg)
 • paleta 1000×1200 (udźwig do 1200 kg)
 • paleta 800×1200 (EPAL, EUR jasna)
 • paleta 800×1200 (EPAL,EUR ciemna)
 • paleta 800×1450 (udźwig do 800kg)
 • paleta 1200×1200 (udźwig do 1000 kg)
 • nadstawki paletowe 800×1200
 • palety niestandardowe na życzenie klienta

Kontrola palet, wady

Wady dyskwalifikujące palety z dalszego jej obrotu w systemie paletowym.

foto

Oblina lub odłupanie wzdłużnicy (deski o długości 800 mm).


foto

Ślady zbutwienia, zagrzybienia bądź próchnicy.foto

Brak frezów na krawędzi więcej niż jednej deski dolnej.


foto

Nielicencjonowane gwoździe i nieregularny ich układ.foto

Wspornik odłupany, ukazujący chćby jeden gwóźdź


foto

Nieprawidłowe oznakowanie na wspornikach.foto

Deska z odłupaniem ukazująca dwa i więcej gwoździ.foto

Ogólnie zły stan techniczny, trwałe zanieczyszczenie.

Palety EUR po naprawie

Są specjalne oznaczenia palet po naprawie np. wypalona kropka, gwóźdź naprawczy. Na każdym etapie obrotu palety EUR dopuszcza się ich naprawę dokonywaną jedynie przez legalne, certyfikowane firmy.
Możliwe jest także dokonywanie legalizacji palet EUR pod warunkiem, iż palety te mają zachowane wymiary palet EUR oraz jeśli są w doskonałym stanie technicznym, który umożliwia przechowywanie na nich ładunków zgodnie z właściwymi normami.

Legalizacją palet EUR zajmować się mogą jedynie wyspecjalizowane firmy, które posiadają specjalną, odrębną licencje PKN EPAL a wykonanie legalizacji potwierdzają specjalnym, certyfikowanym gwoździem.

Palety EUR po naprawie dokonanej przez wyspecjalizowane i autoryzowane firmy posiadające odrębne licencje PKN Epal, certyfikowane są specjalnym gwoździem naprawczym na środkowym wsporniku. W przypadku wymiany wsporników, nowe wyglądają następująco:

foto

lewy wspornik po wymianie Oznaczenie EPAL w owalu wraz z kropką w prawej, dolnej części wspornika.


foto

prawy wspornik po wymianie Oznaczenie EUR w owalu wraz z kropką w prawej, dolnej części wspornika.


foto

środkowy wspornik po wymianie Brak oznaczeń, ale obligatoryjny gwóźdź certyfikujący wbity w środku wspornika.

Palety Euro

Paleta to płaska, najczęściej drewniana konstrukcja, służąca do transportu towarów.

Palety stosowane są jako sztywne podłoże, na którym można układać drobniejsze opakowania i transportować je w większej ilości. Zaprojektowane są tak, aby można było łatwo podnosić je za pomocą wózków widłowych. Wymiary palet zostały ustandaryzowane. Środki transportu oraz pomieszczenia magazynowe dostosowane są w większości do umieszczania w nich określonych typów palet. Najbardziej rozpowszechniona w Europie jest tak zwana „europaleta”, oznaczana z boku napisem „(EUR)”. Waga ok: 25kg. Europaleta została stworzona po raz pierwszy w 1950 roku przez szwedzki koncern BT Industries, jako uniwersalna paleta pasująca do wszystkich rodzajów wózków widłowych. Dodatkowo stosuje się czasami tak zwane „nadstawki paletowe”, drewniane, szczelne obudowy, osłaniające z boków i z góry towar ułożony na palecie. Spotyka się również tak zwane „skrzyniopalety”, wykonane z tworzyw sztucznych lub aluminium, które oprócz sztywnego spodu mają również ściany i klapę zamykającą od góry. Istnieją nawet ich wersje izotermiczne, zapewniające utrzymanie określonej temperatury we wnętrzu.
Palety EURO może produkować i naprawiać każda firma, która posiada licencję EPAL i nie tylko, również koleje narodowe wielu krajów Europy posiadają licencje na produkcje palet EUR, na przykład MAV, CD i inne. Naprawianą paletę można poznać po charakterystycznym gwoździu naprawczym z symbolem EPAL…. ale nie koniecznie. jeżeli paleta jest naprawiana w kraju gdzie licencja jest wydawana przez kolej narodową to stosuje się zasady tej kolei. Każda paleta, która jest naprawiana przez firmę bez licencji, lub ma widoczne uszkodzenia, traktowana jest jako nie EURO – (jednorazowe, uszkodzone, inne). Palety wyprodukowane przez PKP Cargo są traktowane jako EURO, ale tylko egzemplarze wyprodukowane przed 1 maja 2004 r. Po tym czasie firma ta nie posiadała już licencji.

W dokumentach spedycyjnych i magazynowych paletę EURO określa się jako EUR. Palety typu MAV są traktowane jako EURO, gdyż produkująca je firma posiada licencję. Wszystkie palety EPAL mają stosowny znaczek EPAL na lewym bądź środkowym wsporniku, z wyjątkiem palet włoskiej produkcji z okresu od 01.03.1999 r. do 30.06.2000 r. – na paletach z tego okresu nie ma znaczka EPAL. Palety czyste, ładne, „jak nowe” kwalifikuje się jako I gatunek. Palety zabrudzone, z widocznymi śladami zużycia to II gatunek.

Palety

Palety EUR EPAL (1200x800mm)

foto

Gat I jasny


Palety EUR EPAL, najwyższej jakości, nieuszkodzone, cechowane, koloru jasnego, suche, czyste (bez śladów olejów, farb, smarów, zabrudzeń technicznych np. cementu, wapna, krwi zwierzęcej oraz po transporcie ryb), o udźwigu do 1,5 t., pochodzące głównie z Unii Europejskiej i spełniające kryteria stanu użytkowanych palet ładunkowych określone w Karcie UIC 435-2 MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU KOLEJOWEGO.

Palety EUR EPAL (1200x800mm) szare

foto

Gat II szary


Palety EUR, nieuszkodzone, cechowane, koloru szarego, suche, czyste (bez śladów olejów, farb, smarów, zabrudzeń technicznych np. cementu, wapna, krwi zwierzęcej oraz po transporcie ryb), o udźwigu do 1,5 t., pochodzenia krajowego i europejskiego, spełniające kryteria stanu użytkowanych palet ładunkowych określone w Karcie UIC 435-2 MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU KOLEJOWEGO.

Palety typu EUR (1200x800mm) zamalowane

foto

Gat III


Palety poza standardem euro, przemysłowe, nieuszkodzone, koloru jasnego lub szarego, suche, czyste (bez śladów olejów, smarów, zabrudzeń technicznych np. cementu, wapna, krwi zwierzęcej oraz po transporcie ryb), o udźwigu od 1,2 do 1,5 t. (palety o obniżonej wytrzymałości).

Palety przemysłowe (1200×800)

foto

Gat. III do 800kg


Palety przemysłowe poza standardem EUR, jasne, suche, czyste, nieuszkodzone. Wykonane z desek o szerokości 100 mm i grubości ok. 19 mm, co powoduje, że udźwig towarowy wynosi maksymalnie 800 kg.

Palety jednorazowe (1200x800mm)

foto

Gat. III do 300kg


Palety jednorazowe, poza standardem EUR, jasne, suche, czyste, nieuszkodzone, o udźwigu towarowym do 300 kg.

Palety (1200x1000mm)

foto

Gat. III do 1500kg


Palety o konstrukcji palet EUR o wymiarach zewnętrznych 1200×1000 mm i udźwigu towarowym do 1,5 t.